Van Harmen Kooistra is er een mooie collectie
pentekeningen naar olieverfschilderijen van Rembrandt
aanwezig.